Rekisterinpitäjä

Kalevala Koru Oy (jäljempänä ”Kalevala”)
Y-tunnus: 0109579-3
Hankasuontie 11 A
00390 Helsinki

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Tietosuojavastaava
Aki Mattila
Tietohallintopäällikkö

Puhelin +358 (0) 207 611 311 (vaihde)
Sähköposti: gdpr[a]kalevala.fi

Rekisterin nimi

Kalevalan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö tallennetaan rekisteriin, jos hän on rekisteröitynyt Kalevalan kanta-asiakkaaksi, tai ostanut tuotteita Verkkosivuiltamme tai myymälästämme. Lisäksi rekisteri sisältää uutiskirjeen sivuiltamme tilanneet henkilöt.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteidemme ylläpitäminen sekä verkkokaupan tilausten käsittely, toimittaminen ja tilaushistorian arkistointi. Rekisterin tietoja käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan, tilastollisiin tarkoituksiin ja Sivuston kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös Kalevalan malliston kehittämiseen, asiakaskunnan profilointiin sekä kiinnostavamman markkinoinnin ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Ostohistoria
Tieto markkinointiluvasta
Syntymävuosi
Sukupuoli
Tietoa korumieltymyksistä
Toivelistan tuotteet
Tuotearvostelut
Tuotekohtaiset ilmoitukset

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, tekemät tilaukset verkkokaupassa ja ostot myymälässä. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan tarvittaessa hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tietojen luovutus

Kalevala käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Kalevala voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Kalevalan kanssa yhteistyösopimuksen tehneille toimijoille asiakastilausten toimittamista varten tai asiakasdatan käsittelyä varten. Kalevalan yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Kalevala voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle yrityksille, jotka eivät toimi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Evästeiden käyttö

Kalevala Koru Oy kerää tietoa käyttäjien tavasta liikkua sivustolla Google Analyticsiä käyttäen. Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat sivuston käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeiden avulla kehitetään sivustoa ja varmistetaan sen sujuva käyttö. Evästeiden avulla sivusto voi muistaa asiakkaan lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja sivuston kehittämistä ja seurantaa varten. Evästeiden avulla analytiikkaan tallentuu mm. käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut sivustolle.

Evästeen tietoa vieraillusta sivusta saatetaan käyttää mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä mainossivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeen käyttöön, vaan Kalevala Koru Oy:n mainoksia voi nähdä verkossa kaupallisten toimijoiden sivustoilla.

Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Tarkastus-, korjaus, poisto- ja kielto-oikeus

Kanta-asiakkaallamme on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu. Tarkastuspyynnön kanta-asiakkaana voit tehdä kirjautumalla omille sivuillesi osoitteessa www.kalevala.fi/tili. Siellä olevilta välilehdiltä voi pyytää itsestään tallennettuja tietoja tai pyytää asiakastietojensa poistamista. Mikäli et ole kanta-asiakas, pyynnön voi tehdä kerran vuodessa, kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Aki Mattila
Kalevala Koru Oy
Hankasuontie 11 A
00390 Helsinki

gdpr[a]kalevala.fi

Vastaamme tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti, lähtökohtaisesti asiakastiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli osoitetiedoissa on ristiriitoja, pyritään henkilöllisyys varmentamaan muilla keinoilla.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää meille pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakas voi myös pyytää tietonsa poistettavaksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä, kuten kirjanpito ja verotustiedot lahjoituksista tai palkinnoista.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Kalevalan verkkokaupan asiakaspalveluun, p. 0207 611 230, kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen gdpr[a]kalevala.fi

Päivitetty 3.7.2021