Vammaisettytöt.fi -sivusto on nyt julkaistu! Lue myös lehdistötiedote Kalevala Korun ja Rusetin yhteistyöstä.

Äänetön, näkymätön, leimattu. Vammaiset tytöt ja naiset ovat edelleen näkymättömiä ja syrjässä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Rusetti ry on vuonna 2016 perustettu vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys. Tänä vuonna Kalevala Koru lahjoittaa Rusetille 50 000 €. Kalevala Korun ja Rusetin yhteistyöllä edistetään vammaisten naisten ja tyttöjen näkyväksi nousemista – rohkaisemalla ja vahvistamalla uskoa itseen, omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Lahjoituksella rahoitetaan digitaalinen vammaisettytöt.fi-alusta, joka parantaa vammaisten tyttöjen ja nuorten välistä vuorovaikutusta, kokemusten jakamista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Rahoituksella järjestetään lisäksi kaksi vammaisten tyttöjen leiriä tulevan syksyn ja talven aikana. Leireillä on tarkoitus luoda kohtaamisia ja käsitellä avoimesti, vertaisten seurassa, elämää ja löytää näin omia voimaantumisen mahdollisuuksia. Vammaisettytöt.fi -hanke on suunnattu 13–29-vuotiaille vammaisiksi tytöiksi tai naisiksi identifioituville henkilöille.

Kalevala x vammaisettytöt.fi pääyhteistyökumppanina 2022 Espoo Cinén Crip Cinéssä

Kalevala x vammaisettytöt.fi haluaa Crip Cinén pääyhteistyökumppanina nostaa esiin juuri lanseerattua vammaisettytöt.fi-sivustoa, joka on Suomen ensimmäinen media vammaisilta tytöiltä vammaisille tytöille. Kalevala Korun ja Rusetti ry:n yhteistyön tavoitteena on nostaa vammaiset tytöt ja naiset näkyviksi. www.vammaisettytot.fi