Yhdessä tekeminen, arjen apu, kuunteleva korva, sydän joka ymmärtää ja välittää – pieniä mutta tärkeitä tekoja, jotka voivat avata mielen solmuja. Tänä syksynä haluamme yhdessä Yeesin kanssa tukea nuorten mielenterveyttä ja voimaantumista. Tuen tarvitsijoita on enemmän kuin sen tarjoajia, vaikka tuiki tärkeä apu voi usein löytyä ihan pienistäkin arjen asioista ja askareista. Yeesi on nuorten oma valtakunnallinen mielenterveysseura, jolle Kalevala lahjoittaa tänä syksynä 5000 € ruohonjuuritason hankkeisiin, jotka edistävät nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Haastoimme sinut 18-29 -vuotias nuori mukaan ehdottamaan omaa ideaasi – minkä nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävän hankkeen sinä voisit toteuttaa? Olemme valinneet joukosta parhaiten nuoret tavoittavat ja haasteeseen vastaavat ehdotukset. Saat hankkeen edistymisestä lisätietoa lähiviikkoina.

Kiitos kaikista ehdotuksista.

Löysimme kolme voittajaa ja olemme ehdotuksien lähettäjiin Yeesin kanssa yhteydessä.

Tässä vielä muistutuksena mistä hankkeissa on kysymys: Ole mukana edistämässä nuorten hyvinvointia ja voimaantumista ehdottamalla omaa hankettasi, jonka olisit valmis toteuttamaan saamallasi rahoituksella. Projekti voi olla kertaluontoinen tempaus, kestää muutamia viikkoja tai jäädä pysyväksi tilaksi.

Järjestäisitkö esimerkiksi taideillan hyvinvointiteemalla, mindfulness-luennon vai perustatko "Hyvän mielen tilan" kouluusi, joissa on mielenterveyden edistämiseen liittyviä harjoituksia ja taidepajoja – tai jotain ihan muuta?

Ehdotuksen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

● Projektin tulee olla mielenterveyttä edistävä (ei esim. kriisiavun tai vertaistukiryhmän järjestämistä)

● Projektin kohteena pitää olla 13-29 -vuotiaat nuoret Suomessa

● Projektin toteuttajan pitää olla 18-29 -vuotias

● Projektin pitää olla toteutettavissa/alkaa vko 42-46

● Projektin kohderyhmän tulee olla avoin 13-29 -vuotiaille, niin että kaikilla on mahdollisuus halutessaan osallistua siihen (ei esim. kaveriporukan suljettu tapahtuma). Projektin tulee noudattaa syrjimättömyyden periaatetta.

● Ehdotuksen tekijän tulee olla valmis kuvaamaan materiaalia (still- ja videokuvaa kännykällä) projektin toteutuksesta jaettavaksi Kalevalan ja Yeesin kanavissa loppusyksystä.

Amuletti-uutuuskorujen voittajat on myös arvottu ehdotuksia lähettäneiden kesken ja ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti.

Mikä on Yeesi?

Yeesi toimii nuorten omana järjestönä mielenterveyden edistämiseksi valtakunnallisesti. Yeesi on
olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten
nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa. Tutustu Yeesin toimintaan tästä.

Yeesin vinkit mielenterveydestä huolehtimiseen

Mielenterveyttä ja omaa hyvinvointia voi vahvistaa joka päivä huolehtimalla mielen hyvinvointia ja
tasapainoa tukevista tekijöistä. Kiinnitä huomio esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • uni ja lepo
  • ravinto ja ruokailu
  • ihmissuhteet
  • tunteet
  • liikunta ja yhdessä liikkuminen
  • harrastukset ja luova toiminta

Pohdi, mitkä asiat omassa arjessa lisäävät hyvinvointiasi ja mitkä mahdollisesti kuormittavat ja
tuottavat pahaa oloa. Voisiko elämässäsi olla joitakin asioita, joita lisäämällä tai huomioimalla voisit
vahvistaa omaa hyvinvointiasi?

Lisää vinkkejä löydät Yeesin verkkosivuilta ja Instagram-tilitä.