Yhdessä tekeminen, arjen apu, kuunteleva korva, sydän joka ymmärtää ja välittää – pieniä mutta tärkeitä tekoja, jotka voivat avata mielen solmuja. Tänä syksynä haluamme yhdessä Yeesin kanssa tukea nuorten mielenterveyttä ja voimaantumista. Tuen tarvitsijoita on enemmän kuin sen tarjoajia, vaikka tuiki tärkeä apu voi usein löytyä ihan pienistäkin arjen asioista ja askareista. Yeesi on nuorten oma valtakunnallinen mielenterveysseura, jolle Kalevala lahjoittaa tänä syksynä 5000 € ruohonjuuritason hankkeisiin, jotka edistävät nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Haastoimme sinut 18-29 -vuotias nuori mukaan ehdottamaan omaa ideaasi – minkä nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävän hankkeen sinä voisit toteuttaa? Olemme valinneet joukosta parhaiten nuoret tavoittavat ja haasteeseen vastaavat ehdotukset.

Kiitos kaikista ehdotuksista.

Olemme valinneet kolme hanketta, joita lähdemme toteuttamaan yhdessä Yeesin ja hankkeita järjestävien nuorten kanssa.

"Suuria unelmia – tarinoita suomalaisista, jotka muuttavat maailmaa" -valokuvanäyttely

Salaado ja Faisa Qasim/ RAHY Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö

1.–6.2.2022, Galleria Art Kaarisilta, Helsinki

Qasimit järjestävät "Suuria unelmia – tarinoita suomalaisista, jotka muuttavat maailmaa" -valokuvanäyttelyn, jonka avulla tuodaan esille työelämässä menestyneitä monikulttuurisia henkilöitä. Näyttelyn tavoitteena on kannustaa nuoria hakeutumaan eri aloille, ja tarjoamaan yläkoululaisille ja lukiolaisille kattava kuva eri uramahdollisuuksista taiteen keinoin. Hankkeen päämääränä on lisätä nuorten itsevarmuutta ja kannustaa heitä tavoittelemaan itseään kiinnostavaa koulutusta ja urapolkua taustasta riippumatta. Mukana näyttelyssä on myös korkeakouluopiskelijoiden perustama RAHY.

Sinä riität –työpaja

Marie Leivo 26v

25.11. & 2.12

Pian sosiaalipsykologiksi valmistuva Leivo haluaa Sinä riität -työpajassaan kannustaa nuoria kuuntelemaan omaa mieltä, kehoa, tuntemuksia ja ajatuksia. Työpaja perustuu psyykkisen valmennuksen viitekehykseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Työpaja on suunnattu kaikille 13-29 vuotiaille, jotka haluavat pysähtyä kuuntelemaan itseään, omia tunteitaan ja pohtimaan omia vahvuuksiaan. Työpajan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuudet ja miten niitä voisi hyödyntää arjessa, ja näin ollen lisätä elämän merkityksellisyyttä sekä hyvää oloa.

Yhdessäoloa ja –tekemistä

Jasmine Moberg 29v / Vantaan NMKY

10.11., 2.12. ja 5-6.1.

Jasmine Moberg ja NMKY:n aktiivitoimijat haluavat tarjota nuorille hyvinvointia tukevaa yhdessäoloa viemällä heidät keilaamaan, Flamingon kylpylään sekä päiväretkeilemään Kuusijärvelle ja Kolohongan nuorisotalolle. Moni nuori Itä-Vantaalla kärsii yksinäisyydestä ja kaipaa seuraa oman ikäisistä nuorista. Kohderyhmänä ovat 17-25-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Vantaan NMKY:n tavoitteena on tuoda nuorille toimintamuoto, joka mahdollistaa vertaisseuran etenkin silloin, kun muut vertaisryhmät puuttuvat. Toiminnan suunnittelussa ja sen arvioinnissa käytetään pohjana Mieli ry:n Mielenterveyden käsi -mallin materiaalia.

Mikä on Yeesi?

Yeesi toimii nuorten omana järjestönä mielenterveyden edistämiseksi valtakunnallisesti. Yeesi on
olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten
nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa. Tutustu Yeesin toimintaan tästä.

Yeesin vinkit mielenterveydestä huolehtimiseen

Mielenterveyttä ja omaa hyvinvointia voi vahvistaa joka päivä huolehtimalla mielen hyvinvointia ja
tasapainoa tukevista tekijöistä. Kiinnitä huomio esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • uni ja lepo
  • ravinto ja ruokailu
  • ihmissuhteet
  • tunteet
  • liikunta ja yhdessä liikkuminen
  • harrastukset ja luova toiminta

Pohdi, mitkä asiat omassa arjessa lisäävät hyvinvointiasi ja mitkä mahdollisesti kuormittavat ja
tuottavat pahaa oloa. Voisiko elämässäsi olla joitakin asioita, joita lisäämällä tai huomioimalla voisit
vahvistaa omaa hyvinvointiasi?

Lisää vinkkejä löydät Yeesin verkkosivuilta ja Instagram-tilitä.