Kesyttämättömän kauneuden sanomalla olemme mukana rakentamassa vahvojen ja omaehtoisten naisten sukupolvien välistä ketjua.

Kesyttämätön kauneus kutsuu haastamaan naiseuteen liittyviä stereotypioita

Haluamme kannustaa jokaista määrittelemään itse itsensä, välittämättä ulkoa tulevista paineista ja odotuksista. Haluamme rikastaa käsitystä naiseudesta ja monipuolistaa naiseuteen liitettävää kuvastoa. Nostamalla esiin itsenäisiä, omaehtoisia ja kyvykkäitä aitoja ihmisiä haluamme kannustaa jokaista arvostamaan itseään, sekä uskomaan itseensä ja omiin rajattomiin mahdollisuuksiinsa maailmassa. 

Kesyttämätöntä kauneutta on yksilöiden välinen tasa-arvo

Kalevala Koru on kaikille. Sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vakaumukseen tai terveydentilaan katsomatta.

Kesyttämätöntä kauneutta on kestävä muotoilu ja puhuttelevat tarinat

Kalevala Koru on osa suomalaista kulttuuria. Koruillamme otamme kantaa ympäröivään maailmaan ja ilmiöihin. Vastustamme kertakäyttökulutusta ja pyrimme tekemään tuotteistamme laadukkaita, aikaa kestäviä ja muotoilullisesti oivaltavia. Meille on tärkeää, että korumme ovat käytännöllisiä ja monikäyttöisiä.

 

Katso kunnianosoituksemme naiseudelle

 

Manifestimme