Kalevala Koru vaalii suomalaista kulttuuriperintöä

Kalevala Koru syntyi yli 80 vuotta sitten halusta pitää suomalaista kulttuuriperintöä elävänä. Tämän kantavan arvon äärellä toimimme tänäkin päivänä. Kalevala Koru on vuosikymmenten ajan nostanut koruillaan esiin suomalaista luontoa ja sielunmaisemaa, muinaisia myyttejä ja perinteitä. Kalevala Koru on Suomen tunnetuin ja arvostetuin koruyritys.

Suomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja Kalevalasta ammentaminen on kaikkien mahdollisuus, eikä kenenkään yksinoikeus. Meillä on arvokas yhteinen kansallistarina, josta riittää tulkittavaa.

Meidän velvollisuutemme yrityksenä on suojata tavaramerkkiämme. Kalevala Koru on suojannut sekä logonsa että sanamerkkinsä omissa toimialaluokissaan. Muut toimijat voivat luonnollisesti käyttää Kalevala-sanaa tavaramerkkinä toiminnassaan, kunhan se ei loukkaa Kalevala Korun olemassa olevia tavaramerkkioikeuksia.  

Viime keväänä ulkopuolinen yritys pyrki viemään omaan markkinointikäyttöönsä Kalevala-sanan sisältävän nimen samassa toimialaluokassa, jossa Kalevala Korulla oli jo rekisteröinti. Pyysimme tuolloin toimijaa rajaamaan suojauksesta pois korut ja koruliitännäiset. Olimme huolissamme siitä, että samankaltaisen nimen alla markkinoitavat korut olisivat sekoitettavissa meidän valmistamiin Kalevala-koruihin, joilla on erittäin vakiintunut ja tunnettu asema Suomessa. Toimija ei tähän suostunut, mistä syystä veimme asian PRH:n ratkaistavaksi.

Tänään PRH on ilmoittanut päätöksestään, jossa se katsoo ulkopuolisen toimijan nimen ja logon olevan riittävän erottumiskykyinen Kalevala Korun nimestä.

Tyydymme tähän päätökseen ja samalla korostamme, että Kalevalasta riittää ammennettavaa ilman olemassa olevien toimijoiden tavaramerkkioikeuksien loukkaamista.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kirsi Paakkari, toimitusjohtaja, puh. 050 382 2025

Gunvor Kronman, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 745 1738

Ildiko Lehtinen, Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheenjohtaja, puh 040 775 6521